องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ชี้แจงกรณีแคชบ็อกที่เต็มไปด้วยขยะ สั่งกำชับพนักงานประจำรถช่วยดูแล ถือเป็นทรัพย์สินราชการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประยูร ช่วยแก้ว บอกว่า ตามที่สื่อโซเชียลเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่อง แคชบ็อกที่เต็มไปด้วยขยะ โดยเครื่องดังกล่าวยังไม่เปิดใช้บริการ เพราะการเชื่อมต่อระบบสัญญาณยังขาดความเสถียร บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนการใช้งาน
ทั้งนี้ ขสมก.ได้จัดหาวัสดุมาห่อหุ้มเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ แคชบ็อกแล้ว พร้อมติดสัญลักษณ์ว่า "ยังไม่เปิดใช้บริการ" โดยกำชับพนักงานประจำรถให้ช่วยกันสอดส่องดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ขอความร่วมมือมายังผู้ใช้บริการให้ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนรถโดยสาร ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการในอนาคต