มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้ เคยนำเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับการปลอมลายเซ็นผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เพื่อเบิกงบประมาณในโครงการจัดสัมนาต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยมาแล้ว ซึ่ง สตง.ได้ส่งคณะทำงานเข้าไปตรวจสอบเอกสารต่างๆ และกำลังอยู่ในกระบวนการสรุปรายงานเพื่อชี้มูล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline