พื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก ที่อำเภอแม่สอด, พบพระ, อุ้มผาง , แม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง เริ่มมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะพื้นที่สูง เช่น ที่บ้านทหารผ่านศึกหมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ เริ่มเข้าสู่สภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้ชาวเขาเผ่าต่างๆ ในพื้นที่ และแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา เริ่มก่อไฟผิงกันจำนวนมาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

             ขณะที่เด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่เรี่มสวมเสื้อกันหนาว โดยทางโรงเรียนกำชับ ให้นักเรียนรักษาสุขภาพ และสวมเสื้อกันหนาวไปโรงเรียน เพื่อความอบอุ่นของร่างกาย แต่นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และไม่มีเสื้อกันหนาวทางโรงเรียนเตรียมเปิดรับบริจาคเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนแล้ว