ปลัดมท. สั่ง "ผู้ว่าฯ" ทั่วประเทศ กวดขัน การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ ช่วง "ลอยกระทง" หวั่น สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน หากพบฝ่าฝืนมีโทษหนัก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
31 ต.ค.60-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงการจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ศุกร์ที่ 3 พ.ย.นี้ เนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าวประชาชนนิยมเล่นตามเทศกาลกันอย่างแพร่หลายและที่ผ่านมาพบว่ามีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการเล่นดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอให้ทางจังหวัดดำเนินการกำชับทางอำเภอพิจารณาอนุญาตการจุด และปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน ตามหลักเกณฑ์การอนุญาต จากนายอำเภอท้องที่ หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27 / 2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

นายฉัตรชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังให้นายทะเบียนท้องที่และเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธพ.ศ. 2490 ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบแนะนำร้านค้า ที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงและแหล่งผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และให้นายทะเบียนท้องที่กวดขันห้ามมิให้ จำหน่ายดอกไม้เพลิงนอกเหนือจากสถานที่ค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด

ทั้งให้กวดขันและตรวจตราสถานบริการ สถานบันเทิง ท่าเรือ เรือและโป๊ะ สถานีขนส่ง โดยประสานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกำกับดูแลสอดส่องตรวจตราสถานที่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยจากการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน และกำชับไม่ให้ท่าเรือ เรือ หรือโป๊ให้บรรทุกประชาชนผู้โดยสารหรือผู้ร่วมงานประเพณีลอยกระทงจนมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน และให้กำกับดูแลเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญในการเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 25(4) มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 ทั้งนี้ ให้รายงานผลกรณีมีเหตุการณ์สำคัญหรือมีการจับกุมเกี่ยวกับการจุด และปล่อยพลุ ตะไลโคมลอยโคมไฟ โคมควัน ให้ทราบโดยด่วน