ทหารเรือจากกองทัพเรือกรุงเทพฯ ทำพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยทำการแปรอักษรเป็นเลข ๙ และมีรูปหัวใจล้อมรอบ พร้อมร่วมร้องเพลง ความฝันอันสูงสุด ณ บริเวณหน้าพระเมรุมาศจำลอง สวนนคราภิรมย์ ถ.มหาราช

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ทหารเรือ ทำพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

ทหารเรือ ทำพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

ทหารเรือ ทำพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

ทหารเรือ ทำพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

ทหารเรือ ทำพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

ทหารเรือ ทำพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

ทหารเรือ ทำพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

ทหารเรือ ทำพิธีปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ