พังงา - โรงรับจำนำเตรียมเงิน 57 ล้านบาท รับผู้ปกครองช่วงเปิดเรียนเทอมปลาย หลังผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ำ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประชาชนชาวพังงาทยอยเข้าใช้บริการสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองพังงา ในช่วงเปิดเทอมปลายของสถาบันการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา โดยนำสิ่งของประเภททองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์ มาจำนำเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ บุตร หลาน ในช่วงนี้
ประกอบกับช่วงนี้ราคายางพาราและราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยราคายางพารา ณ วันที่ 27 ต.ค.60 ยางพาราแผ่นดิบกิโลกรัมละ 44.30 บาท น้ำยางพาราสดกิโลกรัมละ 41.50 บาท ส่วนราคาปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 28 ต.ค.60 ปาล์มน้ำมันทลายกิโลกรัมละ 3.70 บาท ทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพาโรงรับจำนำและสถาบันการเงินเพื่อประทังความฝืดเคืองของรายได้ต่อไป 
นายเชน ตันเลียง ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพังงา กล่าวว่า ช่วงนี้มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 150 - 200 คน ส่วนใหญ่จะนำทองรูปพรรณมาจำนำ ซึ่งทางสถานธานุบาลเทศบาลเมืองพังงาได้จัดเงินหมุนเวียนจำนวน 57 ล้านบาท เข้าให้บริการ โดยจะคิดดอกเบี้ยที่ต่ำสุดในอัตรา ทรัพย์สินไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ เกิน 5,000 ไม่เกิน 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท เกิน 30,000 ไม่เกิน 50,000 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 บาท เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท จึงขอเชิญชวนพี่น้องที่จำเป็นต้องการเงินนำไปใช้จ่ายในช่วงนี้มาใช้บริการ 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด