svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

5 สมาคมสื่อร้อง สนช.แก้กฎหมาย กสทช.

30 ตุลาคม 2560
806

ตัวแทน 5 สมาคมอุตสาหกรรมทีวี เรียกร้อง กมธ.ศึกษากฎหมายองค์กรกิจการกระจายเสียง เพื่อขอแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ

ตัวแทน 5 สมาคมผู้ประกอบการโทรทัศน์ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการศึกษาร่าง พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อยื่นข้อเสนอ 4 ข้อ เช่น ขอให้แก้ไขการแยกประเภทคลื่นความถี่จากกิจการโทรทัศน์ ระหว่างคลื่นความถี่ที่เก็บเงินจากสมาชิก และที่ไม่เก็บเงินจากสมาชิกให้ชัดเจน รวมทั้งยกเลิกการจำกัดเวลาโฆษณา ยกเว้นช่วงเวลาที่ถ่ายทอดสดรายการประเภทผูกขาด
ด้านพลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาวิสามัญร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรค์คลื่นความถี่กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม บอกว่า จะนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาไปพิจารณาอย่างเหมาะสม และจะขอคำปรึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป