สภามธ. มติเอกฉันท์เลือก "เกศินี" นั่งอธิการบดีมธ.คนใหม่มากกว่า 14 เสียง"สมคิด" ชี้ธรรมเนียมมธ.ต้องรับคำวิพากษ์วิจารณ์ด้าน "เกศินี" ยัน "อายุ" ไม่ใช่อุปสรรค

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ที่มา : "เกศินี" นั่งอธิการบดีมธ.คนที่ 24

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ศ.พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภามธ.ว่าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาวาระการสรรหาธิการบดีมธ.แทนศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 พ.ย.2560

โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมธ. ซึ่งมีนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมธ. ไม่ได้มีมติคะแนนเสียงเด็ดขาด จึงได้ให้ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์   ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินและการธนาคาร คณะนิติศาสตร์  มธ. และรศ.เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต มธ. ซึ่งเป็นผู้ตอบรับการทาบทามมาแถลงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยต่อกรรมการสภาฯ  โดยสภามหาวิทยาลัย มธ. มีมติเลือก รศ.เกศินี เป็นอธิการบดีมธ. คนใหม่ 

ส่วนเรื่องข้อทวงติงเกี่ยวกับเรื่องอายุของผู้ที่มาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย ในส่วนของไม่มีกฎเกณฑ์ใดห้ามเกี่ยวกับเรื่องอายุของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเรื่องการเลือกอธิการบดีเป็นเรื่องของแต่ละสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เลือกแล้ว 

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมธ. กล่าวว่า ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ผู้ได้รับการคัดเลือกอธิการบดี ต้องได้รับคะแนนเสียงเด็ดขาด คือ ต้องไม่น้อยกว่า 14 เสียง จาก 27 เสียง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด และเป็นการลงคะแนนเสียงลับ โหวตเพียงครั้งเดียว โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเลือกรศ.เกศินี เป็นอธิการบดี มธ.คนใหม่ ได้คะแนนเสียงมากกว่า 14 เสียง

ทั้งนี้ รศ.เกศินี ได้ขอให้   ศ.ดร.สมคิด ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมธ. ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อีกทั้งวันที่ 9-10 ธันวาคม จะมีการจัดงานวันธรรมศาสตร์ เพื่อให้งานทุกอย่างลงตัว และรศ.เกศินี รับรักษาการตำแหน่งในวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ 

"ที่ประชุมได้มีการตั้งคำถามผู้ที่ได้รับการทาบทามเหมือนกันทั้ง 2 คน โดยในส่วนของรศ.เกศินี ได้มีการสอบถามเรื่องสุขภาพ ซึ่งรศ.เกศินี ได้ตอบคำถามอย่างฉะฉาน และที่ประชุมก็พึ่งพอใจ ซึ่งหลังจากนี้หากมีการวิพาษณ์วิจารณ์ ก็สามารถวิจารณ์ได้ เพราะไม่ว่าจะกรรมการสภาฯ จะเลือกใคร ก็จะมีเสียงวิจารณ์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมเนียมสไตล์มธ. ดังนั้น ผู้ที่จะเป็นมาอธิ   การบดีมธ.ไม่หนีการวิพากษ์วิจารณ์ ต้องทนและกล้าเผชิญหน้า กล้าตอบคำถามของผู้คนได้" ศ.ดร.สมคิด กล่าว

ทั้งนี้  ศ.ดร.สมคิดฝากอะไร ยกเว้นงานที่สำคัญหรือรับปากว่าต้องทำ เช่น งานกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น ส่วนงานอื่นๆ ก็เป็นเรื่องนโยบาย แนวทางการบริหารของอธิการบดีแต่ละคนต้องจัดการด้วยตนเอง 

รศ.เกศินี กล่าวว่า การบริหารงานคงต้องมองในภาพใหญ่ โดยสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม  สามารถที่ทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก มีทักษะการสื่อสาร และดิจิตอล ที่สำคัญต้องมีวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ โดยจะให้นักศึกษาทุกคนได้เลือกเรียนวิชาผู้ประกอบการเป็นวิชาโท 

สำหรับข้อวิจารณ์เรื่องอายุและสุขภาพ ยืนยันว่าสุขภาพ สามารถทำงานให้มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการบริหารงานจะดึงทีมงานคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วม ซึ่งจริงๆ นโยบายที่นำมาเสนอก็เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารยุคใหม่ 

รศ.เกศินี กล่าวต่อไปว่า นักศึกษายังมีเสรีภาพ และเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นเหมือนเดิมแต่ต้องอยู่ในขอบข่ายที่นักศึกษาทุกคนทราบดี ซึ่งนักศึกษายังมีจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วม ช่วยพัฒนาชุมชน และโลก ยังเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

"ไม่มีช่องว่างเรื่องของอายุ เพราะที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมคลุกคลีกับนักศึกษามาโดยตลอด มีความสนิทสนมกับนักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ ไลน์ หรืออีเมล์หาได้ทุกเมื่อ"รศ.เกศินี กล่าว