เช้าวันนี้ (29 ต.ค. 60) เวลา 06.00 น. ที่ภายในวิหารหลวงวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีพระสงฆ์จำนวน 89 รูป ซึ่งอยู่ในโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา โดยมีพระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนำสวดมนต์ตามกิจวัตรประจำวันที่ทางวัด จัดขึ้นเป็นประจำทุกเช้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับพระสงฆ์จำนวน 89 รูปนี้ เป็นพ่อค้า ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ที่ตั้งใจเข้ามาร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ ในโครงการอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 29 ตุลาคม 2560 และเพื่อให้เกิดความพิเศษกว่าการอุปสมบทหมู่ทั่วไป ทางจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีการตั้งฉายาให้พระสงฆ์ที่อุปสมบทในครั้งนี้ทุกรูป ขึ้นต้นด้วยคำว่า "สีมา" ซึ่งเป็นความหมายถึงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคำที่เป็นมงคลอื่นๆ ตามหลัง เช่น สีมากิตติโก แปลว่า ผู้มีเกียรติแห่งนครราชสีมา, สีมาภูริโต ผู้หนักแด่นดุจแผ่นดินนครราชสีมา, สีมาจันโท ผู้มีแสงสว่างดุจพระจันทร์แห่งนครราชสีมา และสีมาโฆสโก ผู้มีเสียงดังกึกก้องแห่งนครราชสีมา เป็นต้นโดยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา ที่มีการอุปสมบทหมู่และตั้งฉายาให้พระสงฆ์ขึ้นต้นด้วยคำว่า "สีมา" มากถึง 89 รูป ซึ่งพระสงฆ์ทั้งหมดได้มีการสวดมนต์ ทำวัตร ปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา ตลอดระยะเวลา 15 วัน โดยในช่วงค่ำวันนี้ (29 ต.ค.) จะมีการประกอบพิธีลาสิกขาบท (สึก) เพื่อไปเป็นฆราวาส ใช้ชีวิตตามปกติต่อไป