กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งข้อปฏิบัติและการแต่งกายในการเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนิทรรศการ ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ในวันที่ 2 พ.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเป็นประธานเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเวลา 07.00 น.และจะเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนิทรรศการ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-30 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เพื่อให้การปฏิบัติตัวของผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดข้อควรปฏิบัติในการแต่งกายของสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี รวมถึงการปฏิบัติระหว่างการเข้าชม โดยสุภาพบุรุษ ให้สวมเสื้อมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป,กางเกงขายาว งดกางเกงยีนส์ฟอก ขาดวิ่น หรือรัดรูป ,รองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ
สุภาพสตรี สวมเสื้อมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป ไม่เอวลอย ,สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า,กางเกงขายาวทรงสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป, รองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ
ข้อปฏิบัติ ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สวมเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนด กลุ่มชาติพันธุ์ สวมชุดพื้นถิ่น ที่สำคัญ คือ ไม่แตะต้อง หรือสัมผัส พระเมรุมาศ ตลอดจนสิ่งของที่นำมาจัดแสดงไม่ดึง เด็ด เหยียบ หรือสร้างความเสียหายแก่ไม้ดอก ตลอดจนพันธุ์พืชในงานถ่ายรูปในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่นเดียวกับการทิ้งขยะ ให้ทิ้งในบริเวณที่จัดไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ประชาชนได้นำพวงมาลัยและดอกไม้สดมาถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ซุ้มบริเวณริมกำแพงระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ หน้าพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่องต่อไป