กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งข้อปฏิบัติการแต่งกาย การเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ชาย-หญิง แต่งกายสุภาพเสื้อ กางเกง กระโปรงไม่บาง ไม่รัดรูป งดรองเท้าแตะ งดสัมผัสพระเมรุมาศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเวลา 07.00 น.และจะเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนิทรรศการ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ข้อปฏิบัติ!! ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

 เพื่อให้การปฏิบัติตัวของผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้กำหนดข้อควรปฏิบัติในการแต่งกายของสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี รวมถึงการปฏิบัติระหว่างการเข้าชม ดังนี้


สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป,กางเกงขายาว งดกางเกงยีนส์ฟอก ขาดวิ่น หรือรัดรูป ,รองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ


สุภาพสตรี  สวมเสื้อมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป ไม่เอวลอย ,สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า,กางเกงขายาวทรงสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป, รองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ

ข้อปฏิบัติ!! ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา สวมเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนด

กลุ่มชาติพันธุ์  สวมชุดพื้นถิ่น


ไม่แตะต้อง หรือสัมผัส พระเมรุมาศ ตลอดจนสิ่งของที่นำมาจัดแสดง


ไม่ดึง เด็ด เหยียบ หรือสร้างความเสียหายแก่ไม้ดอก ตลอดจนพันธุ์พืชในงาน


ถ่ายรูปในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น


ทิ้งขยะในบริเวณที่จัดเท่านั้น