จังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ประชาชาชนเข้าชมพระเมรุมาศจำลอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวนทุกคนชมนิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จิตอาสา จากพระตำหนักภูพิงคราชนิเศน์ เทศบาลเมืองแม่เหี๊ยะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชุมฯ พร้อมกับประชาชนจิตอาสาฯ จำนวน กว่า 160 คน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าชมพระเมรุมาศจำลอง ได้ทุกวันในเวลาระหว่าง เวลา 08.00 20.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไปจนกว่าจะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติจากส่วนกลาง โดยขอความร่วมมือปฏิบัติระหว่างการชมไม่ขึ้นบริเวณด้านบนพระเมรุมาศจำลอง มีการแต่งกายในชุดสุภาพ และแสดงอาการสำรวมซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าชมต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณประตู 5 ของศูนย์ประชุมฯ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น

เชียงใหม่เปิดให้ปชช.ชมพระเมรุมาศจำลอง


พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชมนิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันนี้- 31 ตุลาคม 2560 นี้ ที่ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ แสดงในอาคาร และการจัดแสดงนิทรรศการภายนอกอาคาร

เชียงใหม่เปิดให้ปชช.ชมพระเมรุมาศจำลอง


สำหรับเนื้อหานิทรรศการแบ่งออกเป็น 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร , ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านสวัสดิการและสังคม , ด้านคมนาคมและการสื่อสาร , ด้านพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและวรรณกรรม โดยมี "รถยนต์ที่ใช้ทรงงาน" จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ "รถม้าพระที่นั่ง" จากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่มาชมและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เชียงใหม่เปิดให้ปชช.ชมพระเมรุมาศจำลอง

เชียงใหม่เปิดให้ปชช.ชมพระเมรุมาศจำลอง