ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี นำข้าวราชการทุกภาคส่วน ประชาชนชาวพิจิตร พร้อมใจใส่ชุดไว้ทุกข์สีดำ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ที่บรรพชาอุบสมบท ถวายพระราชกุศล จำนวน 109 รูป เพื่ออุทิศบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ใต้กำแพงแห่งความภักดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 84 ภาพ ที่ถูกจัดแสดงเรียงรายตลอดแนวถนนบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดพิจิตร หลังเก่า ภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ทั้งนี้ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 84 ภาพ แต่ละภาพแตกต่างกันทั้งความหมายของภาพและศิลปินผู้วาด เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงจักรี ซึ่งประชาชนสามารถที่จะศึกษาทุกแง่มุมของพระมหากษัตริย์ผู้ที่ได้รับการยกย่อเทิดทูลและผู้เป็นที่รักของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผ่านภาพวาดตลอดความยาวของกำแพงที่มีความยาว 150 เมตร ที่ชาวพิจิตรรู้จักในชื่อ"กำแพงแห่งความภักดี"