เปิด 3 โปรไฟล์เด็กไทยสุดเจ๋ง พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้และอนาคตที่สดใส กับโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน(Empowering Marginalized Youth of Bangkok for Productive Citizenship Program)

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
การปูพื้นฐานที่สำคัญแก่เยาวชน นอกจากการปูพื้นฐานการเรียนด้านวิชาการแล้ว ต้องยอมรับว่าการปูพิ้นฐานด้านทักษะอาชีพ ก็เป็นสิ่งสำคัญ  เพราะเยาวชนแต่ละคนมีพื้นฐานทางสังคมที่แตกต่าง บางคนมีความจำเป็นต้องมีทักษะด้านอาชีพ เพื่อทำงานช่วยเหลือครอบครัวหรือแม้แต่การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  จึงเป็นที่มาของ โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน(Empowering Marginalized Youth of Bangkok for Productive Citizenship Program) โดยมูลนิธิซิตี้ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคมของเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การทำงาน หรือการเป็นผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน


"ชาญสิทธิ์ โพธิ์คำ" หรือเฟิร์ส  นักศึกษาชั้นปีที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ที่มีความฝันในการเป็น "เชฟขนมมือที่ทุกคนอยากชิม"  กล่าวว่า ตนเองได้เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน  และได้ไปฝึกอาชีพที่ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เขตจตุจักร  ตนเองได้รับการฝึกฝนทั้งด้านความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ ทั้งแต่การผสมแป้ง การอบ เทคนิคและวิธีการต่างๆ รวมถึงได้เรียนรู้สูตรขนมสุดอร่อย ซึ่งถือว่าเป็นการเติมเต็มความฝันที่จะมีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเอง เพื่อที่จะมีโอกาสทำเบเกอรี่ในสูตรใหม่ๆ ที่ตนเองคิดค้นให้ลูกค้าได้ชิมและมีความสุขไปกับเบเกอรี่ที่ทำขึ้น  โดยนอกจากการได้พัฒนาทักษะนั้นล่าสุดจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ  และได้เงินรางวัลจำนวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งจะเป็นเงินรางวัลที่เป็นดั่งจุดเริ่มต้นในการนำไปดำเนินธุรกิจในอนาคต

ไอดอลพลิกวิกฤต สร้างรายได้-อนาคต


"น้องฉัตรคือไอดอล" จนอยากเป็นน้องฉัตร นัมเบอร์ 2 กับความฝันของ นายสิทธิพร ศิลา หรือ อ้น มัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กล่าวว่า ตนมีความสนใจเรื่องของแฟชั่น และชื่นชอบน้องฉัตร เมกอัพอาร์ติสเป็นอย่างมาก รวมถึงได้ติดตามผลงานการแต่งหน้าของน้องฉัตรให้กับดารานักแสดงจำนวนมาก และชื่นชอบในศาสตร์ของแฟชั่นความงาม  จนได้ไล่ล่าตามความสนใจของตนเองด้วยการไปประกวดในเวทีต่างๆ โดยเมื่อเร็วๆนี้ได้รางวัลชนะเลิศรางวัลเหรียญทองจากการประกวด "การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ" ซึ่งเป็นการประกวดเสริมสวย แต่งหน้า ทำผม ระดับประเทศ แต่สิ่งนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแรกของตนเองที่สร้างความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถและสิ่งนั้นจะเป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ในอนาคต โดยล่าสุดได้เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน และได้มีโอกาสในการเรียนหลักสูตรสไตล์ลิสกับโรงเรียนเสริมสวยนิภาดา ทำให้ได้ประสบการณ์ จากการไปออกงานต่างๆ และนอกจากนี้ยังทำให้มีวินัยในตนเองมากขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อการทำงานอีกด้วย


พลิกวิกฤติจากต้องหยุดเรียนกลางคัน สู่การมีอาชีพที่มั่นคง อีกหนึ่งความสำเร็จของนางสาวกนิษฐา ฉลูทอง หรือ มายด์  กล่าวว่า ตนเองได้เข้ารับการอบรมวิชาชีพจากสถาบันการจัดการทันตวัฒน์ หรือ LDC Dental จากโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน   ซึ่งประจวบเหมาะกับ การที่ต้องหยุดเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3 เนื่องด้วยประสบปัญหาด้านครอบครัว  แต่สิ่งนั้นก็กลับเป็นโอกาสที่ไม่ใช่หลายๆคนจะได้รับ เพราะเมื่ออบรมในโครงการเสร็จ ตนเองได้บรรจุเป็น ผู้ช่วยทันตแพทย์ของสถาบัน LDC Dental ซึ่งเธอได้มีโอกาสเรียนรู้ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของเครื่องมือแพทย์ และการอุดฟันฯ อีกทั้งเธอยังสามารถหารายได้ที่ดีอีกด้วย

ไอดอลพลิกวิกฤต สร้างรายได้-อนาคต


นางสาวนฤมล จิวังกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนจากมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า มูลนิธิซิตี้ตระหนักว่าเยาวชนเป็นรากฐานสำคัญต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน (Empowering Marginalized Youth of Bangkok for Productive Citizenship Program)  ที่กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนที่ไร้ทักษะหรือขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ  เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน  ตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน โดยโครงการดังกล่าวนำร่องดำเนินงานในโครงการดังกล่าวเพียง 7 เดือน ก็สามารถพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนได้จริง นักเรียนกว่าร้อยละ 90 สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้จริงมีรายได้  ซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี  จะมีเยาวชนได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 1,000 คน