ภายหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และบำเพ็ญพระราชกุลศลพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วในวันที่ 29 ต.ค.2560 นี้ จะเป็นลำดับพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิใส่พระโกศประดิษฐานบนพระวิมานในพระมหามณเฑียร พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท รวมทั้งการอัญเชิญพระสรีรังคารไปยัง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สุสานหลวง สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ภายหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพเจ้านายชั้นสูง มาถึงลำดับการอัญเชิญพระบรมอัฐิใส่พระโกศประดิษฐานบนพระวิมานในพระมหามณเฑียรแล้ว ต่อจากนั้น เป็นขั้นตอนการอัญเชิญพระสรีรังคารไปยังสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


สุสานหลวงเป็นสุสานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2412 ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ ได้แก่ พระมเหสี เจ้าจอมมารดาและพระราชโอรส พระราชธิดาอยู่รวมกันหลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้ว นำไปสู่วิถีปฏิบัติสืบเนื่องในการนำพระสรีรังคารเจ้านายชั้นสูง ตามแต่สายราชสกุล มาบรรจุไว้ในสถานที่แห่งนี้ ตามคติความเชื่อแบบอินเดียและตะวันตก มักสร้างสิ่งที่ระลึกหรืออนุสาวรีย์


ซึ่งภายในสุสานหลวง จึงประกอบด้วยอาคารยอดเจดีย์อาคารทรงปราสาทสามยอดแบบลพบุรี อาคารทรงยุโรป โดยมีอนุสรณ์สำคัญๆ ที่มีนามคล้องจ้องกัน ได้แก่สุนันทานุสรณีย์ รังษีวัฒนา เสาวภาประดิษฐาน สุขุมาลนฤมิต เสมือนหนึ่งบันทึกความทรงจำเหตุการณ์สำคัญสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน