เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็ปไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการป.ป.ช. ในคดีที่คณะกรรมการคัดเลือกแบบเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ กองทัพเรือ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
          ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ (เฉพาะ ที่ 1/2554 ลงวันที่ 14 มกราคม 2554) จำนวน 9 ราย ได้แก่ พลเรือตรี สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ประธานกรรมการคัดเลือกแบบเรือฯ และกรรมการคัดเลือกแบบเรืออีก 8 ราย  รวมทั้งเอกชนอีก2ราย คือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด กับ นายภัทรวิน จงวิศาล กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท มาร์ซัน จำกัด ถูกกล่าวหาว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต และมีการสมยอมกันในการพิจารณาตัดสิน และคัดเลือกแบบเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือ โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกแบบเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ที่ 1/2554 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554 เรื่องการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ

           ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวน ว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้ว่า พลเรือตรี สายันต์ กับพวก ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป