พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมทรงทำกิจกรรมร่วมกับเหล่าจิตอาสา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 12.27 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร การนี้ฉลองพระองค์จิตอาสาสีดำ พระมาลาสีฟ้า และผ้าพันพระศอจิตอาสาสีเหลือง เมื่อเสด็จถึงทรงโบกพระหัตถ์ทักทายจิตอาสาที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ สร้างความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงกราบ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังกุฏิพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับราบ ทรงศีล ขณะนั้นเจ้าหน้าที่อารธนาศีล จากนั้น พระพรหมบัณฑิต ถวายศีลจบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระพรหมบัณฑิตถวายอนุโมทนา แล้วทรงสนทนาธรรมกับพระพรหมบัณฑิต สมควรแก่เวลาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และทรงลาพระพรหมบัณฑิต

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

โอกาสนี้พระพรหมบัณฑิต ถวายพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ปางประทานพร แก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

จากนั้นเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายในพระอุโบสถ ทรงทำความสะอาดฐานชุกชี (ฐานพระประธาน)ร่วมกับจิตอาสาชาย 5 คน ทรงช่วยจิตอาสาเก็บเก้าอี้ เนื่องจากเมื่อวานที่นี่ใช้เป็นสถานที่วางดอกไม้จันทน์ ทรงเก็บขยะในบ่อน้ำ และทรงให้อาหารเต่าในบ่อน้ำ การนี้ประทานพระอนุญาตให้เหล่าจิตอาสารุ่นเยาว์ได้ร่วมให้อาหารเต่า โดยทรงยื่นไม้ที่มีอาหารให้กับเด็กๆ ด้วยพระองค์เอง สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่เด็กๆ อย่างมาก โดยก่อนจะเสด็จออกจากเขามอ ยังทรงกวาดลานวัดกับเหล่าจิตอาสา และทรงทาสีอาคารพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร ที่ตั้งอยู่หน้าพระบรมธาตุมหาเจดีย์ และทรงพระดำเนินไปยังศาลาด้านข้าง ประทานอาหารและยาดมให้แก่เหล่าจิตอาสาอย่างใกล้ชิด ก่อนเสด็จกลับ

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า เมื่อครั้งที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา มีพระจากวัดประยุรวงศาวาสไปสอนธรรมะ หลังจากนั้นเสด็จไปทัศนศึกษาตามวัดต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวัดประยุรวงศาวาส หลังจากนั้นเสด็จมาศึกษาธรรมะและสนทนาธรรมกับอาตมาเป็นประจำ โดยแต่ละครั้งอาตมาจะเตรียมหัวข้อสนทนาธรรมไว้ อย่างเช่นเล่าเรื่องนิทานชาดก และนำพระองค์ทอดพระเนตรจิตรกรรมฝาผนัง พร้อมบรรยายธรรมะสอดแทรก เมื่อเสด็จมาทุกครั้งก็จะโปรดลอดพระบรมธาตุมหาเจดีย์ เพื่อทรงกราบพระประธานด้านบน และจะทรงทำความสะอาดพระพุทธรูป นอกจากนี้ยังโปรดให้อาหารเต่าที่เขามอและปลานกยูงที่กุฏิ คิดว่าพระองค์พอพระทัยบรรยากาศของวัด จึงได้เสด็จมาเป็นประจำ และทรงใช้เวลาประทับที่วัดนานนับชั่วโมง สำหรับวันนี้สนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญู การรู้บุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด โดยเฉพาะการกตัญญูต่อพระบิดาที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส

‘พระองค์ที’ ทรงทำกิจกรรมจิตอาสาวัดประยุรวงศาวาส