กระทรวงมหาดไทย สรุปรายงานตัวเลขประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วม ทั่วประเทศกว่า 19 ล้านคน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ได้สรุปรายงานที่มีประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในส่วนของประชาชนที่ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ โดยในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด มีประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 16,160,884 คน สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,965,856 คน รวมทั้งสิ้น 19,126,740 คน ซึ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดมียอดประชาชนเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์สูงสุดที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 824,839 คน รองลงมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 670,000 คน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 649,103 คน และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 620,156 คน โดยผลการถวายดอกไม้จันทน์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 100


ทั้งนี้เป็นยอดที่ประชาชนผ่านจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่ ยังไม่รวมหลายครอบครัวที่นำลูกหลานที่เป็นเด็กเข้าร่วมพิธีด้วย ขณะเดียวกันในรอบที่สองของการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่วนใหญ่จะเปิดให้ทุกคนเข้าถวายดอกไม้จันทน์โดยไม่ผ่านจุดคัดกรอง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมงานพระราชพิธีฯ ให้มากที่สุด เนื่องจากทุกจุดที่จัดงานไม่ว่าจะเป็นพระเมรุมาศจำลอง หรือจัดซุ้มตามสถานที่ต่างๆ มีประชาชนมาเข้าคิวรอถวายดอกไม้จันทน์อย่างเนืองแน่น