วันที่ 26 ต.ค.ณ พระเมรุมาศจำลอง ภายในสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุชยเดช บรมมนาถบพิตร พบว่าทางจังหวัดได้มีการจัดเตรียมสถานที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางไปร่วมในพิธีโดยมีการเปิดถนนพหลโยธินสายในตั้งแต่ใกล้สี่แยกแม่กรณ์-แยกหมอพีระ และแยกโรงน้ำแข็ง-แยกหลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รวมถึงจากแยกหลังโรงพยาบาลดังกล่าวไปยังบริเวณทางเข้าพิธี โดยไม่ให้มีการจอดรถตลอด 2 ข้างทางตามถนนสายดังกล่าวเพื่อให้การจราจรเข้าและออกเป็นไปด้วยความสะดวก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ขณะที่พบว่าได้มีประชาชนชาวเขียงรายเดินทางไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากตั้งแต่เช้ามืด โดยกลุ่มที่เดินทางไปเป็นกลุ่มแรกๆ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งในพื้นที่ จ.เชียงราย มีมากถึง 17 กลุ่มชาติพันธุ์ทะยอยเดินทางเข้าไปยังสนามบินฝูงบิน 416

17 กลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์เชียงราย

โดยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีการแต่งกายด้วยชุดประจำกลุ่มของตนเองซึ่งล้วนเป็นชุดที่มีความงดงามเพื่อให้สมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้นำแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างระบุว่าทุกคนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ใน จ.เชียงราย ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทุรกันดารทรงช่วยเหลือเรื่องสถานะทางสังคมโดยเฉพาะสัญชาติไทย การส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่จนทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ดังกล่าวเป็นประชาชนชาวไทยที่รวมกันพัฒนาสังคมจวบจนปัจจุบัน

17 กลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์เชียงราย

สำหรับพิธีนั้นจะมีการจัดให้เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มดอกไม้จันทน์พร้อมที่ซุ้มเพื่อบริการประชาชน จากนั้นนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องและพสกนิกรร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป จนถึงเวลา15.00น.จึงมีการประกอบพิธี ณ มณฑลพิธีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเพรียงกับทั่วประเทศต่อไป

17 กลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์เชียงราย

17 กลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์เชียงราย

17 กลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์เชียงราย

17 กลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์เชียงราย