พสกนิกรจากทุกสารทิศยังคงเดินทางมายังสนามหลวงอย่างไม่ขาดสาย โดยได้จับจองที่นั่งตั้งแต่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลางไปจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในตอนเย็นของวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เพื่อหวังที่จะได้เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงแม้ว่าภายในพื้นที่จุดคัดกรองจะไม่เปิดให้เข้าแล้วก็ตาม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง