พสกนิกรจากทุกสารทิศยังคงเดินทางมายังสนามหลวงอย่างไม่ขาดสาย โดยได้จับจองที่นั่งตั้งแต่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลางไปจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ในตอนเย็นของวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เพื่อหวังที่จะได้เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ถึงแม้ว่าภายในพื้นที่จุดคัดกรองจะไม่เปิดให้เข้าแล้วก็ตาม

(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง


(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง


(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง


(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง


(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง

(ภาพชุด) พสกนิกรเนืองแน่น ร่วมพระราชพิธีฯ ยาวตลอดถนนราชดำเนินกลาง