ทุกครั้งที่มีกิจกรรมสำคัญของบ้านเมือง กลุ่มคนที่เป็นดั่ง "มดงาน" ช่วยกันขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จ คือบรรดาข้าราชการชั้นผู้น้อยและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งล้วนมีภารกิจต่างๆ ให้ต้องรับผิดชอบ หลายๆ ครั้งต้องทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำ และอาจไม่มีโอกาสได้ร่วมในช่วงเวลาสำคัญเลยด้วยซ้ำ ดังเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณรอบนอกเท่านั้น เราไปฟังความรู้สึกของบุคคลที่อาจเรียกได้ว่าเป็น "ผู้ปิดทองหลังพระ" จากรายงานของ คุณอนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline