เตือนประชาชนในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง อากาศร้อนสลับฝนตก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก เสี่ยงเจ็บป่วยง่าย 3โรคสำคัญ คือไข้หวัด ท้องเสีย และลมแดด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมวิดีโอทางไกลศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center:OC) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซักซ้อมความพร้อมของระบบสื่อสาร ทั้งช่องทางหลักและช่องทางเสริมคือระบบวิทยุสื่อสาร เป็นช่องทางประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และส่วนกลาง

สธ.จัดแพทย์ดูแลปชช.
กระจายทุก 20 เมตร
พื้นที่พระราชพิธีฯ
เหตุฉุกเฉินโทร. 1669

รวมทั้งความพร้อมของทีมแพทย์ การสำรองยาเวชภัณฑ์ ช่องทางด่วนระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น ขณะนี้ทั่วประเทศได้จัดทีมแพทย์พร้อมปฎิบัติงาน จำนวน 4,442 ทีมว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่มาร่วมร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สธ.จัดแพทย์ดูแลปชช.
กระจายทุก 20 เมตร
พื้นที่พระราชพิธีฯ
เหตุฉุกเฉินโทร. 1669

ที่มีความพร้อมด้านจิตใจเต็มที่ ขอให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพ ได้มอบหมายให้นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์พร้อมทำงานเชิงรุกในการดูแลพี่น้องประชาชนในสภาพที่อากาศแปรปรวน

สธ.จัดแพทย์ดูแลปชช.
กระจายทุก 20 เมตร
พื้นที่พระราชพิธีฯ
เหตุฉุกเฉินโทร. 1669

รวมทั้งทีมสำรองสนับสนุนส่วนกลางอีกเขตสุขภาพละ 5 ทีม ทั้งนี้ ได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมแผนสำรองกรณีมีฝนตกหนัก เตรียมเสื้อกันฝน หมวก รองเท้าบู๊ท ให้บุคลากรพร้อมปฎิบัติงานในทุกสถานการณ์ หากมีเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานผู้บริหารทันที และให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมการเปิดศูนย์ปฎิบัติการฯ สามารถปฎิบัติงานได้ภายใน 120 นาทีเมื่อได้รับการสั่งการ

สธ.จัดแพทย์ดูแลปชช.
กระจายทุก 20 เมตร
พื้นที่พระราชพิธีฯ
เหตุฉุกเฉินโทร. 1669

สำหรับในกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ประชาชนเข้าไปอยู่ในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง รอร่วมงานพระราชพิธีฯ รวมทั้งในจุดวางดอกไม้จันทน์ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในระหว่างรองานพระราชพิธีฯ จากสภาพอากาศที่ร้อนสลับกับฝนตก อาจทำให้ประชาชนเสี่ยงเจ็บป่วยง่าย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก

โดย 3 โรคที่พบได้บ่อยจากการประเมินของกรมควบคุมโรคคือไข้หวัด ท้องเสีย และลมแดด กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์เดินเท้าพร้อมยาและเวชภัณฑ์จำเป็น กระจายอยู่ทุกๆ 20 เมตร ทำงานเชิงรุกเข้าไปประเมินความเจ็บป่วย หากพบเจ็บป่วยเล็กน้อยจะให้ยาบรรเทาอาการเบื้องต้น หากอาการรุนแรงให้พามาพักที่จุดปฐมพยาบาล

สธ.จัดแพทย์ดูแลปชช.
กระจายทุก 20 เมตร
พื้นที่พระราชพิธีฯ
เหตุฉุกเฉินโทร. 1669

ขอให้ประชาชนเตรียมร่างกาย จิตใจให้พร้อมเข้าร่วมงานพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้ พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมของใช้ประจำตัวที่จำเป็น รวมทั้งยาที่ใช้ประจำ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินให้แจ้งทีมแพทย์หรือทีมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ โดยให้สังเกตที่ปลอกแขนสีขาวมีกากบาทสีเขียว หรือโทรแจ้งสายด่วน 1669 สายด่วนสุขภาพจิต 1323

สธ.จัดแพทย์ดูแลปชช.
กระจายทุก 20 เมตร
พื้นที่พระราชพิธีฯ
เหตุฉุกเฉินโทร. 1669