Li Meng รัฐมนตรีช่วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้เปิดเผยว่า ทางการจีนกำลังจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจจับพฤติกรรมบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะเป็นอาชญากร ก่อนที่อาชญากรรมจะเกิดขึ้น

โดยทางการจีนร่วมกับบริษัทเอกชนที่ชื่อ "Cloud Walk" สร้างเครื่องมือและซอฟท์แวร์ติดตามการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของบุคคล เช่น การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในร้านขายอุปกรณ์ที่อาจใช้เป็นอาวุธได้ หรือในร้านขายปืน

และหากตรวจสอบพบว่ามีความเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะก่ออาชญากรรม ระบบก็จะแจ้งเตือนไปยังตำรวจทันที

รัฐมนตรีช่วย Li Meng ยังให้ความเห็นว่า AI จะถูกนำมาใช้ในภาครัฐเพื่อการพยากรณ์การเกิดอาชญากรรมอย่างแพร่หลาย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial recognition) และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกาย (gait analysis) หรือที่เราเรียกศาสตร์นี้ว่า biomechanics ซึ่งกำลังนำมาผสมผสานกับ AI อย่างมหัศจรรย์

ยกตัวอย่างเช่น ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของฝูงชน (crowd analysis) ที่สามารถเห็นถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติของบุคคลหนึ่งในฝูงชนนั้น จนสามารถบ่งชี้ได้ว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้มการก่ออาชญากรรม เป็นต้น

ดังนั้น "AI" ไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคตอีกต่อไป!
https://www.ft.com/content/5ec7093c-6e06-11e7-b9c7-15af748b60d0
พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)www.เศรษฐพงค์.com