svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สุดยอด....เด็กออทิสติก เรียนจบ ป.โท

หลายคนอาจมองว่าถ้าผู้ป่วยออทิสติกจะไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ เพราะมีปัญหาด้านการสื่อสาร การเข้าสังคม แต่ไม่ใช่สำหรับเธอคนนี้ ที่นอกจากจะเป็นออทิสติกแล้วยังพิการทางด้านร่างกายอีกด้วย แต่เธอและครอบครัวได้ช่วยกันดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัว จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรี 1 ใบ ปริญญาโทอีก 1 ใบ เธอและครอบครัวใช้วิธีไหนจึงประสบความสำเร็จ ติดตามได้จากรายงานคุณขวัญเรียม แก้วสวรรณ

พิจิตรา สินเสมอสุข หรือจิ๊บ วัย 25 ปี นอกจากความพิการด้านการเคลื่อนไหวแล้ว จิ๊บยังเป็นออทิสติกระดับเล็กน้อย ตอนนี้เธอเรียนจบปริญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมาเพิ่งเข้ารับพระราชทานบัตร ระดับปริญญาโท ภาควิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบให้ นอกจากนี้เธอยังได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับสถานบัน ปี 2556 เพราะมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี เสียสละและบำเพ็บประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

สุดยอด....เด็กออทิสติก เรียนจบ ป.โท

เส้นทางความสำเร็จของจิ๊บไม่ได้ง่ายเหมือนคนปกติ เพราะกว่าจะได้เรียนในห้องเรียนกับคนทั่วไป เธอและครอบครัวต้องต่อสู้กับสังคมที่มองความพิการและออทิสติกเป็นอุปสรรคตั้งแต่ชั้นประถมที่ต่างสรุปเองว่าการมาเรียนคือการทรมานตัวเอง ทั้งที่ความจริงจิ๊บสามารถเรียนได้ เพียงแค่ขยันกว่าคนทั่วไป เพราะออทิสติกจะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คนทั่วไปสื่อสาร ทำให้เวลาเรียนหนังสือบางอย่างไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอน การทบทวนอย่างน้อย 3 รอบหรือให้เพื่อนช่วยอธิบาย ก็ทำให้บทเรียนนั้นก็จะผ่านไปได้ด้วยดี

สุดยอด....เด็กออทิสติก เรียนจบ ป.โท

ออทิสติกหากได้รับการฝึกและกระตุ้นถูกวิธี ความบกพร่องทางสมองก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อความสำเร็จ

สุดยอด....เด็กออทิสติก เรียนจบ ป.โท