ทันตแพทยสภามีมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทยสภาของ "ทพญ.ดลฤดี จำลองราษฎร์" ที่มีกรณีหนีการชำระทุน

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ทันตแพทยสภามีมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีทันตแพทยสภาของทพญ.ดลฤดี จำลองราษฎร์ ที่มีกรณีหนีการชำระทุน ชี้ เข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม

เพิกถอนใบอนุญาตทันตแพทย์ "ดลฤดี จำลองราษฎร์"

(ชมคลิป Talk Today : ทันตแพทยสภามีมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ "ดลฤดี หนีทุน")

(อ่าน...เก่งแต่โกง มี-หนี-ไม่จ่าย เส้นทางชีวิต "ดลฤดี" หนีทุน)

(อ่าน..."หมอเผด็จ" ขอบคุณทุกฝ่าย "ดลฤดี หนีทุน" ถูกถอนใบอนุญาต แนะส่งผลไปแจ้งทันตแพทยสภาสหรัฐฯ)