svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ชั่วโมงสืบสวน 6-8-60 ขึ้นเงินเดือนตำรวจ แก้ปัญหาการทุจริตได้จริงหรือ ?

เรื่องปัญหาปากท้อง รายรับไม่พอกับรายจ่าย หรือที่เราเรียกกันว่า ชักหน้าไม่ถึงหลัง ไม่ได้เกิดกับชาวบ้านธรรมดาทั่วไปอย่างเดียวนะครับ แม้แต่ตำรวจ ผู้ที่มีหน้าที่พิทักษ์สันติราช ก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน และเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ จึงเสนอแนวทางปฏิรูปตำรวจ โดยขอเพิ่มเงินเดือนขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา ทำให้เกิดคำถามว่า เมื่อตำรวจไทยมีรายได้มากขึ้น จะลดปัญหาการทุจริตในวงการสีกากีได้จริงหรือไม่ ไปหาคำตอบกับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับ การเสนอขึ้นเงินเดือนตำรวจ พยายามผลักดันมาหลายยุคหลายสมัย แต่ก็ไม่เคยสำเร็จ ตำรวจชั้นผู้น้อยจึงคิดว่า มันเป็นเพียงแค่ยาหอม ที่ทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยมีความหวังลมๆแล้งๆ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งสังคมก็มองว่า การเพิ่มสวัสดิการให้ตำรวจนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่จะมีอะไรรับประกันว่า เมื่อขึ้นเงินเดือนแล้ว ตำรวจทุกคนจะเลิกโกง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ที่คงต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ตำรวจนั้นเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่ให้ร่มเงากับประชาชนได้อย่างแท้จริง


     เรื่องปัญหาปากท้อง รายรับไม่พอกับรายจ่าย หรือที่เราเรียกกันว่า ชักหน้าไม่ถึงหลัง ไม่ได้เกิดกับชาวบ้านธรรมดาทั่วไปอย่างเดียวนะครับ แม้แต่ตำรวจ ผู้ที่มีหน้าที่พิทักษ์สันติราช ก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน และเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ จึงเสนอแนวทางปฏิรูปตำรวจ โดยขอเพิ่มเงินเดือนขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา ทำให้เกิดคำถามว่า เมื่อตำรวจไทยมีรายได้มากขึ้น จะลดปัญหาการทุจริตในวงการสีกากีได้จริงหรือไม่ ไปหาคำตอบกับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับ      การเสนอขึ้นเงินเดือนตำรวจ พยายามผลักดันมาหลายยุคหลายสมัย แต่ก็ไม่เคยสำเร็จ ตำรวจชั้นผู้น้อยจึงคิดว่า มันเป็นเพียงแค่ยาหอม ที่ทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยมีความหวังลมๆแล้งๆ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งสังคมก็มองว่า การเพิ่มสวัสดิการให้ตำรวจนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่จะมีอะไรรับประกันว่า เมื่อขึ้นเงินเดือนแล้ว ตำรวจทุกคนจะเลิกโกง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ที่คงต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ตำรวจนั้นเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่ให้ร่มเงากับประชาชนได้อย่างแท้จริง