ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงปิดคดีจำนำข้าวด้วยวาจา ตามคำร้อง ในวันที่ 1 ส.ค. 2560 เวลา 09.30 น.


และให้คู่ความยื่นคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2560 ซึ่งหากไม่ยื่น ให้ถือว่าไม่ติดใจ ทั้งนี้การสืบพยานได้เสร็จสิ้นแล้ว และให้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 09.00 น.


ซึ่งวันฟังคำพิพากษา 25 ส.ค.นี้ ตรงกับวันตัดสินคดีของ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และนายภูมิ สาระผล และพวก ในคดีทุจริตระบายข้าวจีทูจี


สำหรับ คดีจำนำข้าวคือ คดีหมายเลขดำ อม.22/2558 ที่ อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย


ในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157


และความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งทำให้รัฐเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท


คดีดังกล่าวนับถึงวันนี้ก็เรียกว่า ใกล้เข้ามาทุกขณะ เพราะศาลนักฟังคำพิพากษาในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.


คดีนี้มีการการไต่สวนพยานทั้งฝ่ายโจทก์ และจำเลย รวม 45 ปาก ซึ่งเริ่มไต่สวนมาตั้งแต่ 15 ม.ค. 2559


ข้อกล่าวหา "อดีตนายกฯหญิงคนแรกของประเทศไทย" สืบเนื่องมาจากโครงการรับจำนำข้าว ที่พรรคเพื่อไทยประกาศตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้ง และเมื่อ ยิ่งลักษณ์ ก้าวสู่ตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรี หลังได้รับเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาล ก็เดินหน้าดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ


คดีนี้ถือเป็นคดีแรกที่สืบเนื่องมาจากการการทำตามนโยบายของรัฐบาล โดย "ยิ่งลักษณ์" โดนดำเนินคดีในฐานะที่เธอเป็นนายกรัฐมนตรี "ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ" ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 5 แสนล้านบาท


"ยิ่งลักษณ์" พยายามต่อสู้ว่า เรื่องนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา เธอไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ เนื่องจากเธอดูแลในระดับนโยบายเท่านั้น ส่วนเรื่องรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ จะมีผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน


พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า เธอปล่อยปละละเลยจนทำให้เกิดการทุจริตและสร้างความสียหายจำนวนมหาศาล โดยเธอได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้ว


คดีนี้ศาลใช้เวลาในการไต่สวนประมาณ 1 ปีครึ่ง โดยศาลเปิดโอกาสให้ฝ่ายจำเลย นำพยานมาไต่สวนมากถึง 30 ปาก ใช้เวลาในการไต่สวนทั้งหมด 16 นัด ขณะที่ฝ่ายโจทก์ คือ อัยการ มีการไต่สวนพยานทั้งหมด 15 ปาก สืบพยาน 10 นัด


1 สิงหาคม คือไฮไลท์ คดีจำนำข้าว ที่มี "ยิ่งลักษณ์" เป็นจำเลย

ถึงแม้ศาลจะนัดตัดสินในวันที่ 25 สิงหาคม แต่ดูเหมือนไฮไลท์ของคดีนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่ศาลนัดให้ "ยิ่งลักษณ์" มาแถลงปิดคดีด้วยวาจา คือ แถลงปิดคดีด้วยตัวเอง ก่อนที่จะให้ยื่นแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 15 สิงหาคม


ปกติการแถลงปิดคดี สามารถทำได้ 2 วิธี คือ


1.แถลงด้วยวาจา

2.แถลงเป็นลายลักษณ์อักษร


ซึ่งการแถลงด้วยวาจานี้ จำเลยมีสิทธิร้องขอต่อศาลได้ (ส่วนจะได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล) เช่นเดียวกับการแถลงเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ศาลจะกำหนดระยะเวลาให้


การแถลงปิดคดีด้วยวาจา หลายฝ่ายมองว่า จะเป็นเวที "ยิ่งลักษณ์โชว์" นอกจากเป็นโอกาสที่เธอจะแถลงโน้มน้าวให้ศาลเชื่อตามเธอ.. สิ่งที่สำคัญที่สุดของถ้อยแถลงด้วยวาจา น่าจะเป็นเนื้อหา ที่จะโน้มนาวและปลุกพลังมวลชน ที่อยู่ข้างฝ่ายเธอนั่นเอง!


ดังนั้น สิ่งที่ถูกจับตาในวันพรุ่งนี้ (1 สิงหาคม) จึงไม่เพียงแค่ในเวทีศาล แต่นอกเวทีศาลอาจสำคัญยิ่งกว่า ซึ่งหลายฝ่ายคาดการณ์ว่า มวลชนที่มาสนับสนุนให้กำลังใจ ยิ่งลักษณ์ อาจจะมามากกว่าวันไต่สวนคดีนัดสุดท้าย (21 ก.ค.)


พรุ่งนี้ 1 สิงหาคม จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด อย่ากระพริบเด็ดขาด!