กรมสรรพสามิต มั่นใจการจัดเก็บรายได้ปีนี้จะเกินเป้า 10,000 ล้านบาท ยัน บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย ระวังโทษปรับ 15 เท่า

อธิบดีกรมสรรพสามิต สมชาย พูลสวัสดิ์ บอกว่า การจัดเก็บรายได้ของทางกรม ขณะนี้สามารถจัดเก็บได้แล้วกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าถึงช่วงเดือนตุลาคมสิ้นปีงบประมาณจะจัดเก็บรายได้เกินเป้าที่วางไว้ 10,000 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
ส่วนการครอบครองและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าขณะนี้ยังถือว่าผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่มีการอนุญาตให้นำเข้า ซึ่งหากครอบครองจะผิดกฎหมายศุลกากรในการลักลอบนำเข้ามีโทษปรับ 15 เท่าของมูลค่า ซึ่งการจะนำเข้าได้จะต้องขออนุญาตทางกระทรวงพาณิชย์ แต่ทั้งนี้ต้องรอกฎหมาย พ.ร.บ.สรรพสามิต ปี พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 16 กันยายนนี้