พบผู้ป่วยเชื้อไวรัสซิกา ในเขตอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 11 ราย เฝ้าระวัง 16 ราย ขณะที่ทางจังหวัดพิจิตร - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เฝ้าควบคุม


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า หลังจากในช่วงหน้าฝน ได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ระบาดในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ของ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยพบเกิดโรค ขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จากการคัดกรองของเจ้าหน้าที่ พบมีผู้ป่วยต้องสงสัย จำนวน 27 ราย และผลจากห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจเชื้อโรคดังกล่าว มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาแล้ว11 ราย และ มีผู้ป่วยต้องสงสัย อีก 16 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และ ผู้ป่วยต้องสงสัย ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์

ทั้งนี้ ในช่วงหน้าฝน พบมีการระบาดเชื้อไวรัสซิกาโดยจากที่มีการตรวจพบ ผู้ป่วยต้องสงสัย ในจำนวน 27 ราย พบมีเชื้อไข้หวัดซิก้า ที่มียุงลายเป็นพาหนะ จำนวน 11 ราย และผู้ป่วยต้องสงสัย 16 ราย โดยผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่ในการควบคุมของแพทย์โรงพยาบาลบึงนารางทั้งหมด และอยู่ในอาการปลอดภัย เบื้องต้น ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงนาราง เข้าควบคุมพื้นที่ ทั้ง 2 หมู่บ้าน และ เร่งออกสำรวจอาการต้องสงสัยของชาวบ้านในพื้นที่เพิ่ม

นอกจากนี้ทางจังหวัดพิจิตร ยังสั่งการให้สาธารณสุขพิจิตร และ สาธารณสุขอำเภอ เร่งออกไปให้ความรู้กับประชาชน ทุกอำเภอ โดยเฉพาะตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง ต้องเร่ง ฉีดพ่นสารเคมี พร้อมกับต้องจำกัดตัวแก่ของยุงลาย ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค