กระทรวงพาณิชย์ เผย กรณี 6 ประเทศอาหรับแบนกาตาร์ อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ ที่จะต้องมีการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางดูไบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรณี 6 ชาติอาหรับ ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศกาตาร์ โดยทำการปิดพรมแดนทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ  ทางอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาลี โชคล้ำเลิศ บอกว่า อาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าของไทยในเบื้องต้น เพราะการขนส่งสินค้าทางถนนผ่านทางดูไบไปกาตาร์จะไม่สามารถทำได้ 
แต่การส่งสินค้าทางอากาศจากประเทศไทยมายังกาตาร์ยังทำได้โดยใช้สายการ บิน Qatar Airways ซึ่งบินตรงระหว่างกรุงเทพฯไปกรุงโดฮา ซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นเช่นนี้ต่อไป การส่งออกของไทยไปยังกาตาร์จะต้องส่งตรงเข้า Doha Port แทนการส่งผ่านดูไบ โดยสินค้าไทยที่ส่งออกไปกาตาร์ ที่อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข่างมากคือ ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ ที่จะต้องขนส่งผ่านแดนจากทางดูไบ แต่สำหรับสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ อาทิ อัญมณี ผักและผลไม้สดนั้น ได้รับผลกระทบน้อยมาก
สำหรับการค้าระหว่างไทย กับกาตาร์ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งสินค้าตรงไปยังกาตาร์มีมูลค่า 102 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 21.43 โดยสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกประกอบด้วย อัญมณี , รถยนต์ , เครื่องปรับอากาศ , อาหารทะเลกระป๋อง และตู้เย็น