ในวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560) เวลา 13.00 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็นประธานในพิธีรับศพ นาวาอากาศตรี ดิลกฤทธิ์ ปัถวี ผู้ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 (Gripen 39C) ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกขณะทำการบิน ในการแสดงการบินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามบินกองบิน 56 จังหวัดสงขลา โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) และจัดกองทหารเกียรติยศรับร่างนักบินผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.27 น. นาวาอากาศตรี ดิลกฤทธิ์ ปัถวี นักบินประจำหมวดบิน 3 ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 43 นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 50) ได้ทำการบินเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 (Gripen 39C) จากฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปทำการแสดงการบินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามบินกองบิน 56 จังหวัดสงขลา และประสบอุบัติเหตุตกขณะทำการบิน

กองทัพอากาศ จัดพิธีรับศพนักบิน และกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล


จากความสูญเสียดังกล่าว พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัว และญาติของผู้เสียชีวิต โดยสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบอากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศ เข้าพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าว อีกทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล ให้แก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ดังนี้

- ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ขั้น- ได้รับพระราชทานยศ เป็น "พลอากาศโท" และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "ท.ม. หรือ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย"- เงินสงเคราะห์ข้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามระเบียบของทางราชการ สำหรับพิธีทางศาสนา มีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256015.30 น. เคลื่อนศพขึ้นตั้งยังศาลาทักษิณาประดิษฐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน16.00 น. รดน้ำศพ17.30 น. น้ำหลวงพระราชทานอาบศพ18.30 น. สวดพระอภิธรรมวันที่ 16 22 มกราคม 2560 เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรมวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. พระราชทานเพลิงศพ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

กองทัพอากาศ จัดพิธีรับศพนักบิน และกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล


กองทัพอากาศ จัดพิธีรับศพนักบิน และกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล


กองทัพอากาศ จัดพิธีรับศพนักบิน และกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล

กองทัพอากาศ จัดพิธีรับศพนักบิน และกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล------------------------------ กองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ