โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ Night at the Museum สำหรับโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย 28 นิทรรศการ และ 24 กิจกรรม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. เวลา 08.00-22.00 น. โดยเป็นการร่วมมือของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 7 หน่วยงาน และกลุ่มที่จัดงานบริเวณนอกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 9 หน่วยงาน และหน่วยงานร่วมสนับสนุน 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงานสำหรับพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 16 แห่ง ได้แก่ 1.มิวเซียมสยาม 2.หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 3.หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 4.นิทรรศการรัตนโกสินทร์ 5.พิพิธบางลำพู 6.พิพิธภัณฑ์เหรียญ 7.พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8.สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 9.ท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 10.อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 11.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 12.พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 13.พิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติ สาขาเอสพลานาด รัชดา 14.พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15.แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสุทธานภดม และ16.พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสถาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดโครงการดังกล่าวได้ที่ www.okmd.or.th/MuseAngLearn2U

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline