ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมด้านธรณีวิทยาโลก เผยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระทัยเรื่องทรัพยากรแร่และน้ำ โดยเฉพาะแผนที่ทรัพยากรธรณี และเรื่องการขุดค้นพบน้ำที่ไหลซึมออกมาจากร่องหิน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ บอกถึงการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ หรือ CCOP ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 52 ประกอบด้วยสมาชิก 14 ประเทศ คือ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มาเลเซีย เมียนมา ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์เลสเต และเวียดนาม พร้อมด้วย องค์การระหว่างประเทศที่ให้ความร่วมมือ 14 องค์กร ซึ่งปีนี้เป็นการครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง CCOP ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค.- 5 พ.ย. นี้
โดยการประชุมหารือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธรณีวิทยาระหว่างประเทศ ซึ่งหัวข้อการประชุมในปีนี้ ให้ความสำคัญในด้านทรัพยากรธรณี ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย และด้านการพัฒนาระบบข้อมูลธรณีวิทยา ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนางานด้านธรณีวิทยา ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังให้ความสำคัญงานด้านวิชาการน้อย โดยเฉพาะการใช้บุคลากรด้านธรณีวิทยา ให้เกิดประโยชน์กับทรัพยากรที่มียังไม่เต็มที่
ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ให้ความสำคัญด้านทรัพยากรธรณีวิทยาและแหล่งแร่ภายในประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางสำรวจเก็บข้อมูล และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสนใจแผนที่ทรัพยากรธรณี และเรื่องการขุดค้นพบน้ำที่ไหลซึมออกมาจากร่องหิน ซึ่งทางกระทรวงก็ได้ดำเนินงานตามพระราชปณิธานอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตั้งคณะกรรมการทรัพยากรแร่แห่งชาติขึ้น เพื่อดูภาพรวมการใช้ทรัพยากรแร่ในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณีกำลังดำเนินการผลักดันให้อุทยานธรณีสตูลให้เป็นอุทยานธรณีโลก