ชาวเขาจากอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ชาวเขา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ชาวเขา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ชาวเขา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ