ถึงอากาศจะร้อนสักเพียงใดก็ตามประชาชนก็ไม่ย่อท้อที่จะรอคิวเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ร้อนเพียงใด...ก็ไม่ย่อท้อ เพียงเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ร้อนเพียงใด...ก็ไม่ย่อท้อ เพียงเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ร้อนเพียงใด...ก็ไม่ย่อท้อ เพียงเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ร้อนเพียงใด...ก็ไม่ย่อท้อ เพียงเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ร้อนเพียงใด...ก็ไม่ย่อท้อ เพียงเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ร้อนเพียงใด...ก็ไม่ย่อท้อ เพียงเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ร้อนเพียงใด...ก็ไม่ย่อท้อ เพียงเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ร้อนเพียงใด...ก็ไม่ย่อท้อ เพียงเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ร้อนเพียงใด...ก็ไม่ย่อท้อ เพียงเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ร้อนเพียงใด...ก็ไม่ย่อท้อ เพียงเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ร้อนเพียงใด...ก็ไม่ย่อท้อ เพียงเข้าถวายสักการะพระบรมศพ