เนื่องจากวันนี้(29ต.ค.) เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมาหาราชวัง จึงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงและบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

และในวันนี้ นายเบนจามิน คิง (H.E. Mr. Benjamin King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาพร้อมครอบครัว และได้นำแอปเปิ้ลแจ๊ส สายพันธุ์จากประเทศนิวซีแลนด์ มาแจกให้กับประชาชนที่มาเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท บริเวณประตูเทวาภิรมย์ โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ารับแจกแอปเปิ้ลจากท่านทูน

"ทูตนิวซีแลนด์" นำแอปเปิ้ลมาแจกคนไทย

"ทูตนิวซีแลนด์" นำแอปเปิ้ลมาแจกคนไทย

"ทูตนิวซีแลนด์" นำแอปเปิ้ลมาแจกคนไทย

"ทูตนิวซีแลนด์" นำแอปเปิ้ลมาแจกคนไทย