เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน ผู้ทรงศักดิ์ เมื่อสิ้นพระชนม์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ต้องยิ่งใหญ่สมเกียรติ วันนี้จะพาไปศึกษาดูในส่วนของ ราชรถ ราชยานองค์สำคัญที่จะถูกใช้ในฐานะ เครื่องประกอบอิสริยยศ ในพระราชพิธีนี้ ติดตามจากรายงาน ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระมหาพิชัยราชรถ หมายถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ตามคติการสร้างรถศึกของอินเดียโบราณ ใช้เป็นเครื่องประกอบอิสริยยศสำหรับพระเจ้าแผ่น กำลังจะถูใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช สู่พระเมรุมาศ กลางท้องสนามหลวง

อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยถึง การดำเนินงานการจัดสร้างพระเมรุมาศพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ราชรถ ราชยานที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น ได้ตรวจสภาพการใช้งานและจะทำการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อไป
พระมหาพิชัยราชรถ มีลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบกขนาดใหญ่ กว้าง 4.8 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 11.2 เมตร หนัก 13.7 ตัน ตกแต่งด้วยชั้นเกรินประดับกระหนกเศียรนาค กระหนกท้ายเกริน และรูปเทพพนมโดยรอบ สร้างขึ้นเมื่อปี 2338 เพื่อเชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2339 และครั้งสุดท้ายใช้ในการอัญเชิญพระโกศ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ออกพระเมรุ ท้องสนามหลวง เมื่อเดือน เมษายน ปี 2555
เมื่อพระราชพีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมาถึง ยานมาศสามลำคาน นี้จะถูกใช้อัญเชิญพระบรมศพ จากพระบรมมหาราชวัง ขึ้นสู่ราชรถ โดยใช้เกรินบันไดนาค อัญเชิญพระโกศขึ้นสู่ราชรถ โดยการหมุนเลื่อนแท่นที่วางโกศขึ้นไปตามรางเลื่อนไม้จำหลักรูปนาคนี้

ในริ้วขบวนพระบรมศพ มีราชรถน้อย ซึ่งขนาย่อมกว่าพระมหาพิชัยราชรถ ทำหน้าที่เป็นรถพระสงฆ์อ่านพระอภิธรรมนำ