คณาจารย์และนักศึกษา สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านกิจกรรมทางภาษาไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณาจารย์และนักศึกษา สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แขนงสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแสดงความลัยผ่านภาษา"ตามรอยพระยุคลบาท" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีอาจารย์อลิสา เล็กวานิชย์ ตัวแทนคณาจารย์ และนายณัฐพงษ์ คุ้มบุ่งค้า ตัวแทนนักศึกษา สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ "ตามรอยพระยุคลบาท" นอกจากนี้ยังมี Mr.Le Canh Huynh (เลเกน ฮวิน) ตัวแทนนักศึกษาต่างชาติชาวเวียดนาม ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติเป็นภาษาไทย สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ตัวแทนนักศึกษายังได้ร่วมกันร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา9นาที เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีวงการวิชาการทางด้านภาษาไทยและการสื่อสาร ก่อนจะเปิดการสัมมนาทางวิชาการภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นงานวิชาการประจำปีของสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม