ธนาคารออมสิน แจกกระปุก "ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครองราชย์70ปี" ให้ลูกค้าฝากเงิน 200 บาท-เปิดบัญชี 31 ต.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ธนาคารออมสิน "ตามรอยพ่อ รู้คุณค่าการออม" เนื่องในวันที่ 31 ต.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันแห่งการประหยัดและการออมของโลก หรือ "World Thrift Day" เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออม ซึ่งกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ต.ค.1924 หรือเมื่อ 92 ปีที่แล้ว
สำหรับประเทศไทย กิจกรรมด้านการออมนั้น "ธนาคารออมสิน" เป็นผู้ดำเนินการมาเป็นเวลานานต่อเนื่องกว่า 70 ปี ในวันสถาปนาธนาคารออมสินคือ วันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี เรียกว่า "วันออมสิน" ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้วันที่ 31 ต.ค. เป็นวันออมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2542 ทำให้ต่อมาการจัดกิจกรรมด้านการออม จึงจัดขึ้นในวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ต.ค. ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา

31 ต.ค. ธ.ออมสินแจกกระปุก ร.๙ ครองราชย์70ปี


ทั้งนี้ ในปีนี้ ธนาคารออมสิน ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 ต.ค.นี้ มีกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้คนไทยมีนิสัยรักการออม ตลอดจนตระหนักถึงประโยชน์ของการเก็บออมเงิน โดยได้น้อนมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานให้ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2559 ว่า "การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง......." และสิ่งสำคัญที่จะสื่อถึงการออมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ คือ "กระปุกออมสิน"
ในปีนี้ ธนาคารออมสิน จัดทำเป็นพิเศษ "กระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ 70 ปี" มอบให้กับผู้ฝากเงิน หรือเปิดบัญชีเงินฝากด้วยตนเอง ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป 1 บุคคลต่อ 1 กระปุก เท่านั้น ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และทุกสาขาทั่วประเทศ (ของมีจำนวนจำกัด) เฉพาะวันที่ 31 ต.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.

31 ต.ค. ธ.ออมสินแจกกระปุก ร.๙ ครองราชย์70ปี

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด