ข้าราชการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือร่วมตักบาตร ปัณรสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นาวาเอกธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ได้นำข้าราชการ และครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตร ปัณรสมวาร 15 วัน การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทพประสาท จำนวน 9 รูป มารับบิณบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารฝึกเรียนรวม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ ไม่มีวันใดที่พระองค์ว่างเว้นจากการทรงงาน ทรงทุ่มเทพระสติปัญญา พระวรกาย ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ของพระองค์ให้อยู่ดีกินดี ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง

ท่านทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ นั่นคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มาสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นความพออยู่พอกิน ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเอง สามารถเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป