สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 30 ปี ทำให้สัตว์ป่าหายากหลายชนิด ยังคงอยู่ในป่าภูเขียวที่อุดมสมบูรณ์ได้ ติดตามจากรายงานของคุณศิวะ โลโห

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline