รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเรื่อง การอ่านพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า มีหลายแบบตามประเพณีนิยม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เผยแพร่ข้อมูล การอ่านพระนาม ว่า คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ การใช้ราชาศัพท์ แห่งสำนักราชบัณฑิตยสภา ได้ประชุมกันมีความเห็นว่า การอ่านพระนาม ซึ่งใช้ในราชสำนักมาแต่โบราณคือ พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปอ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด (มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หยา-มิน-ทรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด)

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด (มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หยา-มิน-ทรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด)หรือจะอ่านพระนามว่า พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-มิน-ทระ-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด ตามการอ่านคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตแบบมีสมาสคำก็ได้

วันนี้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จึงออกมาย้ำว่า การอ่านพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า มีหลายแบบตามประเพณีนิยม แล้วแต่ใครจะอ่านอย่างไร แต่ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์และข้าราชการ จะอ่านว่า พระบาทสมเด็จพระปรมิน "ทะ-ระ" มหาภูมิพลอดุลยเดช ยืนยันว่า ไม่ได้บังคับทุกสังกัด รวมถึงสื่อมวลชน ซึ่งจะอ่านพระนามแบบใดก็ได้ตามที่รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ได้ชี้แจงให้ทราบไปแล้ว

นอกจากนี้ พล.ท.สรรเสริญ ยังพูดถึงเพลง "ความหวัง ความศรัทธา" ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาประพันธ์ขึ้น ด้วยว่า เป็นการประพันธ์ล่วงหน้าไว้ 2 เดือนแล้ว แต่เพิ่งได้มีการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวาน