ชาวม้ง ในพื้นที่พิษณุโลก ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าไว้ทุกข์ เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บ้านห้วยทรายเหนือ ต.ห้วยเฮี๊ยะ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก มีนักท่องเที่ยวที่มาเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวม้ง ที่รวมกลุ่มกันเปิดเป็นร้านค้า โดยเฉพาะเสื้อผ้าสีดำ และ สีขาว รวมถึงผ้าสีทึบ เพื่อใส่แสดงความอัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นการออกแบบ และตัดเย็บของกลุ่มชาวม้ง มีทั้งแบบหญิง -ชาย เด็ก และผู้ใหญ่ ในราคาไม่แพงมาก

"ชาวม้ง" ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าไว้ทุกข์ ขายนักท่องเที่ยว