ที่สวนสราญรมย์เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ยังคงทยอยนำดอกไม้จำนวนมากที่ประชาชนนำมาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัดเก็บใส่กระถางอย่างสวยงามและเริ่มมีการคัดแยกดอกไม้ที่เหี่ยวเน่าออกมากองไว้ต่างหากเพื่อนำไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพต่อไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline