ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเร่งสูบน้ำเข้าโครงการแก้มลิง สระเก็บน้ำพระราม 9 อ.ธัญบุรี เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สุรชัย ขันอาสา บอกว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้ใช้สระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งถือเป็นโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ ที่ช่วยตัดยอดน้ำที่ไหลเข้าคลองรพีพัฒน์ได้บางส่วน

ขณะนี้มีน้ำที่กักเก็บไว้ประมาณ 28-31 ล้าน ลบ.ม. จึงได้ทำการสูบน้ำเข้าสระเก็บน้ำเพิ่มอีก ตามพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง สามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุดกว่า 33 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งคาดว่า จะเพียงพอสำหรับทำการเกษตรของเกษตรกรในบริเวณ ต.คลอง 5 และต.คลอง 6 กว่า 2 หมื่นไร่ ส่วนสถานการณ์น้ำเหนือล้นคลอง ขณะนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว