บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงและโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ประชาชนยังไปร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดระเบียบ การจัดการขยะ ให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากติดตามจากคุณอโนทัย สกุลทอง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ช่วงเช้าวันนี้ ประชาชนยังเดินทางมาเข้าร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ อย่างต่อเนื่อง แต่วันนี้เนื่องจากเป็นวันทำงาน ทำให้ประชาชนยังไม่หนาแน่นมากนัก เจ้าหน้าที่จึงงดแจกบัตรคิวชั่วคราว และให้ประชาชนสามารถมาต่อแถว บริเวณถนนหน้าพระธาตุเพื่อเข้าไปยังศาลาสหทัยสมาคมได้เลย
ขณะที่ในวันนี้ กรุงเทพมหานคร นำโดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร จักกพันธุ์ ผิวงาม ได้ประชุมเพื่อวางระบบการจัดการขยะภายในท้องสนามหลวง เนื่องจากประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณขยะต่อวันเฉลี่ย 80-100 ตัน ซึ่งจะมีรถขยะเข้ามาเวียนเก็บขยะตั้งแต่ตี 5 ถึงตี 2 หรือจนกว่าขยะจะหมด เฉลี่ยต่อวันไม่ต่ำกว่า 100 เที่ยวต่อวัน

โดย กทม.ได้ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดแยกขยะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร และขยะทั่วไป ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ของ กทม. กว่า 1600 คน และจิตอาสาอีกกว่ า4000 คนและยืนยันไม่มีปัญหาขยะตกค้างภายในสนามหลวง
รวมถึงยังมีการจัดระเบียบจิตอาสาที่มาร่วมแจกอาหารด้วย โดยผู้ที่จะนำอาหารมาแจกจะต้องมาลงทะเบียนทึ่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่พาไปยังเต้นท์บริการ เพื่อตั้งแจกจ่ายให้กับประชาชน และขอความร่วมมือประชาชนให้ใข้ภาชนะที่ย่อยสลายง่าย จำพวก กระดาษ หรือภาชนะจากชานอ้อยซึ่งวันนี้ก็มีจิตอาสาหลายคนเริ่มหันมาใช้ภาชนะที่ใช้วัสดุย่อยสลายง่ายแล้ว
ส่วนประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย หากจะมาร่วมรับประทานอาหาร ก็จะต้องจัดระเบียบเช่นกัน โดยทุกคนจะต้องต่อแถวให้เป็นระเบียบ ซึ่งประชาชนล้วนให้ความรวมมือในการต่อแถวและมีระเบียบวินัยเป็นอย่างดี