ชาวบ้าน 13 อำเภอจังหวัดนราธิวาส ทยอยเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างไม่ขาดสาย หลังมีการเปิดตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ให้ประชาชนร่วมไว้อาลัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา นำหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชนและข้าราชบริพารในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ สวมชุดดำไว้ทุกข์ร่วมลงนามถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาสโดยนายสิทธิชัย ศักดา ผูว่าราชการนราธิวาส ได้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวแสดงความอาลัย พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที เพื่อร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เปิด "ตำหนักทักษิณ" ให้ประชาชนร่วมไว้อาลัย


ตลอดทั้งวันมีประชาชนในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงต่างทยอยเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างไม่ขาดสายและเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มสาขาอาชีพ สามารถแสดงออกถึงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้อย่างทั่วถึงทางเจ้าหน้าที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยได้ทุกวันเป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือแต่งชุดสุภาพสากลไว้ทุกข์