อาจารย์และนิสิตทัศนศิลป์ ม.มหาสารคามหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน วาดภาพพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะศิลปกรรมศาสตร์อันเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและพัฒนาศิลปะหลายแขนงที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่ประจักแก่สังคมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี นากศิลป์และและทัศนศิลป์โดยเฉพาะในทาทัศนศิลป์ได้มีกิจกรรมและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทำตนให้เป็นส่วนร่วมในสังคม การวาดภาพนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้สวรรคต ซึ่งทำให้พสกนิกรทั่วประเทศรู้สึกเสียครั้งยิ่งใหญ่มากที่สุดในชีวิต ดังนั้นอาจารย์ และนิสิต ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจงหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันวาดภาพ พระบรมสาทิศลักษณ์ในหลวงทรง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนายพิทักษ์ คนไว ตัวแทนนิสิตปี4คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า เริ่มแรก ตนเองได้คุยกับเพื่อน ว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตจะทำอะไรถวายท่านพ่อหลวง จึงได้คิดร่วมกันกับเพื่อนๆ ช่วยกันออกเงินช่วยกันเพื่อที่จะได้ซื้ออุปกรณ์มาวาดภาพ ในช่วงแรกรวมตัวกันได้10คน จึ่งช่วยกันเสก็ตออกมาเป็นภาพทรงอิริยาบถต่างๆ จากนั้นได้มีเพื่อนรุ่นน้องเริ่มอยากจะมีส่วนร่วมช่วยกันเดินทางมาเพิ่มอีก40คน และนำเงินมาสบทบทุน จนได้เงินได้ไปซื้ออุปกรณ์เพิ่ม ด้านอาจารย์ประจำคณะวิชาได้มาสนับสนุน และสามารถวาดได้แล้วกว่า30ภาพ เมื่อวาดภาพออกมาแล้ว ต่างคนก็มีความรู้สึกเหมือนๆกันอยากจะทำสิ่งดีเป็นครั้งสุดท้ายให้กับพ่อหลวง ร.9ทางคณะจึงได้มีการเพิ่มทุนสนับสนุนเพื่อซื้อสี พู่กันเพื่อให้นิสิตทุกคนได้มีส่วนร่วม ทำให้ทุกภาพที่นิสิตได้บรรจงวาดนั้นมีความหมายเกินกว่าที่จะบรรยายได้ พร้อมน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในชีวิตประจำวันและขอสืบสานพระราชปณิธาน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และจะขอน้อมความดีเพื่อพอหลวง ซึ่งภาพวาดได้ใช้เวลา4วัน เมื่อวาดเสร็จจะตั้งที่หน้าตึกศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline