การดูแล และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง และ ท้องสนามหลวง มีการจัดระบบการจราจร และสร้างสะพานแบย์ลี่ ข้ามคลองหลอดเพิ่มเติม 2 แห่ง เพื่อเพิ่มคล่องตัวมากขึ้น ติดตามจากรายงานคุณ อโนทัย สกุลทอง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ลงมือสร้างสะพานแบรี่ ชนิด เอ็ม 2 ตลอดทั้งคืนจนแล้วเสร็จตั้งแต่เวลาตี 4 ของวันที่ 24 ตุลาคม 2559 โดยโครงสร้างของสะพานเป็นโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูง ปูด้วยพื้นไม้ เพื่อป้องกันการลื่น มีขนาดประมาณ 20 ตัน
โดยสะพานแบลี่ ติดตั้งข้ามคลองหลอด จะมี 2 จุดจุดแรก บริเวณ สะพานผ่านพิภพลีลา ตรงข้ามโรงแรมรัตนโกสินทร์ อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาจากถนนราชดำเนินและจุดที่สอง บริเวณสะพานช้างโรงสี หน้ากระทรวงมหาดไทย อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้ามาฝั่งกระทรวงกลาโหมโฆษกกองทัพบก ยืนยันว่า สะพานแบย์ลี่ มีความแข็งแรง รองรับประชาชนได้จำนวนมาก